partners hle

Komend najaar gaan de Haringvlietsluizen op een kier en komt er weer een verbinding tussen de zee en rivier. Een nieuw begin voor het Haringvliet en de perfecte aanleiding om het gebied opnieuw te verkennen en onder de aandacht te brengen.

 
Het Laatste Eiland is ontstaan vanuit het Droomfondsproject Haringvliet en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij en de Landschapstafel Haringvliet van de provincie Zuid-Holland. In het Droomfondsproject Haringvliet werken zes natuurorganisaties – ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en Wereld Natuur Fonds – aan een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor het Haringvliet in aanloop naar het op een kier gaan van de Haringvlietsluizen. Klik hier voor meer informatie over het Droomfondsproject Haringvliet.

 

Onze speciale dank gaat uit naar de sponsoren die deze eerste editie mogelijk maken:
Peitsman Licht en Geluid, Gulpener, Benschop & Sterling Notarissen, Voorne Putten Verhuur & Events, Rokade Advies B.V., Pewe productie support, Stichting de Loodsen, Guestwise en Kreatif Klub.

Sponsors