privacyverklaring
Het Laatste Eiland

 

20.08.2018

 
 
Bij Het Laatste Eiland vinden we het belangrijk om zorgvuldig met jouw persoonlijke informatie om te gaan. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Het Laatste Eiland allemaal doen met informatie die wij over je te weten komen. Als je vragen hebt, of je wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met info@hetlaatsteeiland.nl
 

Hoe verzamelen wij gegevens?
Direct van jou – Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag.

 
Via eigen websites en apps – Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van de dienstverlening verzamelt Het Laatste Eiland via de websites die Het Laatste Eiland beheert verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies.

 
Via websites van derden – Het Laatste Eiland maakt gebruik van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Het Laatste Eiland op. Deze privacyverklaring is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij als verwerker voor Het Laatste Eiland optreden. Je kunt daarbij denken aan de online verkoop van kaarten via de website waar wij bijvoorbeeld Active Tickets voor gebruiken.
 
Welke gegevens verzamelen we?
Contactgegevens – Zoals de door jouw verstrekte gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres wanneer je ons een e-mail stuurt.
 
Betalings- en factuurgegevens – Wanneer je een ticket koopt voor de financiële afhandeling en administratie; hier verzamelen we jouw voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, adres- en betalingsgegevens.
 
App en websitegegevens – Zoals IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeersgegevens en wat je hebt gedaan op onze website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het “Cookiebeleid”;
 
Hoe en waarom gebruiken we deze gegevens?
Het Laatste Eiland kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden.
 
Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou
Wij gebruiken jouw gegevens wanneer je een contract met ons aangaat (bijvoorbeeld om een toegangsbewijs te kopen), zodat wij: de bestelling kunnen verwerken; de betaling kunnen aanvaarden;klantenservice kunnen verlenen.
 
Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen
Marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om ons evenement en diensten te verbeteren;
Voor onze marketingdoeleinden, om je informatie te verschaffen over aanbiedingen en volgende festivals die door Het Laatste Eiland worden georganiseerd.
Om e-mails van de klantenservice te sturen, zoals reserveringsbevestigingen en herinneringen aan events;
 
Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Inzage en wijzigen van je gegevens” staat hierover meer informatie.
 
Hoe lang bewaren we je gegevens?
Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons beleid.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Het Laatste Eiland neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.
 
Delen van persoonsgegevens door Het Laatste Eiland met derden
We delen je persoonsgegevens met business partners en derden (zie leveranciers hieronder) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Tevens verplicht de verwerkersovereenkomst deze partijen om de door ons ter beschikking gestelde gegevens niet voor andere doeleinden of op andere manieren te gebruiken dan in de overeenkomst is afgesproken.
 
Leveranciers
Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Het Laatste Eiland, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: o.a. websitebouwer Kreatif Klub, e-mailprogramma Mailchimp, de ticketservice van Active Tickets en diensten van Google en Microsoft en anderen.
 
Hoe Het Laatste Eiland persoonsgegevens beveiligt
Het Laatste Eiland doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel: het internet is nooit 100% veilig. Zorg dat je zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@hetlaatsteeiland.nl
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer de website of werkwijze verandert, zijn wij in sommige gevallen genoodzaakt om ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen via bijvoorbeeld de mail.
 
Inzage en wijzigen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kan je altijd contact met ons opnemen.
● Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
● Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
● Het laten corrigeren van fouten
● Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
● Intrekken van toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens.
● Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens.
 
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
 
Vragen of Feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid of over de cookies, kunt je contact met ons opnemen via e-mailadres info@hetlaatsteeiland.nl
 
Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. op www.autoriteitspersoongegevens.nl leest je hoe je een klacht moet indienen.
 

Cookiebeleid
Het Laatste Eiland

 
 

Als je rondkijkt op de website van Het Laatste Eiland worden er ‘’cookies’’ geplaatst. Deze cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Er zijn verschillende soorten cookies: functionele, analytische en tracking cookies. Een lijst van alle cookies die wij plaatsen kunt je vinden in ons cookies-overzicht. Hieronder in het kort een uitleg over de verschillende soorten cookies.

Functionele cookies
Dit zijn de cookies die nodig zijn om de website goed te laten draaien.
 
Analytische cookies
Het Laatste Eiland maakt gebruik van analytische cookies, zoals bijvoorbeeld de cookies van Google Analytics, om te kunnen begrijpen op welke manier de website wordt gebruikt, met het doel kennis te vergaren over de interesses van bezoekers en om de website steeds weer te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Zo wordt bijvoorbeeld geregistreerd hoe lang bezoekers op een bepaalde pagina blijven, hoe vaak op een pagina of artiest wordt geklikt maar ook of een bepaalde link niet goed functioneert.
 
Tracking cookies
Tracking cookies zijn cookies van onder andere derde partijen die volgen op welke andere websites je nog meer zit. Hiermee kunnen deze partijen zien welke interesses je hebt en je gerichte aanbiedingen geven. Er worden geen tracking cookies geplaatst op Het Laatste Eiland.
 
Cookies van derden
Cookies van derden die gebruikt worden op Het Laatste Eiland zijn:
 
Social media cookies
Het Laatste Eiland kan gebruik maken van sociale plug-ins, om bezoekers de mogelijkheid te geven direct een concert of festival te delen met vrienden via Facebook of Twitter. Op deze plug-in is de privacy policy van Facebook en Twitter van toepassing, welke je kan vinden op hun website.
 
Google Analytics (analytische cookies)
Voor de website statistieken gebruikt Het Laatste Eiland Google Analytics. Google Analytics is een product van Google. Een Amerikaans bedrijf dat voldoet aan de zogeheten Privacy Shield. Dat betekent dat de persoonsgegevens verzameld worden via Google Analytics op eenzelfde goede wijze beschermd worden als in Europa verplicht is.
 
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kunt je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in uw browser uitzet, kunt je misschien niet meer van alle functionaliteiten van Het Laatste Eiland gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.
 

Lijst van codes
van de cookies

 

_ga
Analytische cookie dat websitebezoek meet en wordt gebruikt om te onderscheiden tussen verschillende bezoekers (anoniem).
Bewaard voor 2 jaar

_gid
Gebruikt om te onderscheiden tussen gebruikers.
Bewaard voor 1 jaar
 
_gat_gtag_UA_122743910_1
Analytisch cookie van Google Analytics.
Bewaard voor 1 dag