partners

Het Laatste Eiland is ontstaan vanuit het Droomfondsproject Haringvliet en werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij en de Landschapstafel Haringvliet van de provincie Zuid-Holland. In het Droomfondsproject Haringvliet werken zes natuurorganisaties – ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en Wereld Natuur Fonds – aan een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor het Haringvliet in aanloop naar het op een kier gaan van de Haringvlietsluizen. Klik hier voor meer informatie over het Droomfondsproject Haringvliet.

 

Onze speciale dank gaat uit naar de sponsoren die deze eerste editie mogelijk maakten:
Peitsman Licht en Geluid, Gulpener, Benschop & Sterling Notarissen, Voorne Putten Verhuur & Events, Rokade Advies B.V., Pewe productie support, Stichting de Loodsen, Guestwise en Kreatif Klub.

Sponsors