circulair

 

Het Laatste Eiland streeft ernaar om de grondstoffen van het eiland Tiengemeten oneindig her te gebruiken. De benodigde energie, voor het maken van producten en transport, wordt zoveel mogelijk uit hernieuwbare (niet-fossiele) bronnen verkregen. Op deze manier dragen wij ons steentje bij en zorgen we ervoor dat toekomstige generaties kunnen blijven genieten van de natuur.

 

Een evenement organiseren kost enorme hoeveelheden water, energie en grondstoffen om het tot een succes te maken. We zien het Het Laatste Eiland daarom als een geschikte voorloper van de circulaire transitie die gaande is.

 

Het Laatste Eiland zet zich trots op de volgende manieren circulair in:

 

Afval is Grondstof
Via traditionele rioleringssysteem gaan er veel grondstoffen verloren, daarom zet Het Laatste Eiland festival compost toiletten in, die de waardevolle stoffen in fecaliën en urine gelijk weer beschikbaar maken voor de lokale ecosystemen. Zoals je weet produceren evenementen veel afval uit de horeca (denk aan wegwerp plastic, groen en voedselresten, etc.) daarom zetten we waar mogelijk in op zero waste horeca. Wat betekent: afvalvrij eten en drinken.

 

Voedsel
Veel voedsel en drank komt uit de andere kant van de wereld en wordt verbouwd met grote hoeveelheden fossiele pest/insecticiden en kunstmest. Dit heeft veel CO2 uitstoot en grond degradatie op de lange termijn tot gevolg. Om dit te voorkomen wordt er tijdens Het Laatste Eiland vooral lokaal en biologisch verbouwd voedsel en drank aangeboden. Een mooi voorbeeld daarvan is de Bloesembar, die van Guldenroede, het lokale ‘onkruid’ van Het Laatste Eiland, de lekkerste siropen, thee en cocktails maakt.